Particulieren

Dagbesteding
Dagbesteding is een invulling van de dag om eventueel weer terug te kunnen keren op de arbeidsmarkt. Het gevoel krijgen dat je er weer toe doet. Er zit een groot verschil tussen het denken dat je er toe doet en denken dat het niet uitmaakt wat je doet en je er niet bij hoort. Wij kijken samen naar de mogelijkheden om ergens te werken en bieden goede begeleiding in dit traject. De deelnemer zal op de juiste plek terecht komen. 

Persoonlijke begeleiding
Wij begeleiden jongeren en jongvolwassenen die in het dagelijks leven ‘extra’ hulp nodig hebben. De begeleiding is vaak gericht op zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. We helpen bijvoorbeeld bij studie, dagritme en persoonlijke doelen om vooruitgang in het leven te boeken. Want alles wat aandacht krijgt groeit! Samen met de deelnemer en eventueel de mensen er omheen kijken wij wat er nodig is om te veranderen. Door inzet van ons en het eigen netwerk van een deelnemer kunnen de juiste tools ingezet worden om de verandering te doen slagen. Soms kan het moeilijk zijn om alles draaiende te houden zonder te weten waarvoor je het allemaal doet. Wij bekijken en analyseren samen de persoonlijke situatie van de deelnemers en geven waar mogelijk tips om meer energie, rust en perspectief in het dagelijks leven te krijgen.

Gezinsbegeleiding
De gezinsbegeleiding is zowel op ouders als op kinderen gericht. Wij brengen de gezinssituatie in kaart en weten zo precies waar er hulp nodig is. Dit kan bijvoorbeeld door activiteiten met kinderen te ondernemen ten behoeve van ontlasting van andere gezinsleden, of door gesprekken met ouders om te helpen bij de omgang met het kind.

Gezinshuis
Wij bieden 24/7 logeeropvang en crisisopvang. Voor meer informatie kun je kijken op 
www.onsbaken.nl